Datum för handledning och videosamtal

Under denna rubrik kommer vi att ange datum och tider för videosamtal, ca 30-40 minuter, åtta gånger under läsåret. Alla som har login på Fortbildningsbiblioteket är välkomna att delta. På agendan:

  1. Mini-föreläsning under rubriken ”Bli fortbildningsledare” – om hur man implementerar fortbildning och följer upp effekterna.
  2. Möjlighet att ställa frågor till John om Fortbildningsbibliotket eller ledarskap i klassrummet (fritids, förskolan).
  3. Möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Start, augusti 2020. Datum och tider kommer att anges här flera veckor i förväg.

Frågor? Sök i vår databas