Diploma

Ta gärna del av mina videobaserade kurser hos Diploma Utbildning

I nedanstående webbutbildningar möter du John – såsom han håller sina lärarledda utbildningar. Han talar till dig, får dig att reflektera, fundera och komma till goda konklusioner. Den stora skillnaden mellan en webbutbildning och en utbildning ”live” är att John i förväg har tänkt till vad som brukar ske på hans utbildningstillfällen. Vilka reaktioner brukar komma? Vilka frågor brukar dyka upp och varför? Alla utbildningar är dessutom extra kärnfulla då John har varit mån om att skala av sådant som inte bidrar till ett aktivt och intressant lärande för dig. Nedanför finner ni samtliga Johns utbildningar

Kollegialt samarbete och lärande – Länk till själva utbildningen. Nedan är en trailer.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=jzHRQr0744A

 

Pedagogik – Grundkurs för lärare Länk till själva utbildningen på Diploma. Nedan är en trailer.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=XCYxJ2Zo6wM

 

Studieteknik – Grundkurs Länk till själva utbildningen. Nedan är en trailer.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=4hNLe14qaOw

 

Vad är bra undervisning? Länk till själva utbildningen. Trailer nedan.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=g3fzK0xctc8