Online-utbildningar

-Det finns fler möjligheter att ta del av online-utbildningar. Se trailers nedan från Diploma Utbildning. Jag har två kurser, Ledarskap i klassrummet del 1 och del 2 som finns hos Gothia Fortbildning. Information kan du söker via länken

Ta gärna del av mina videobaserade kurser hos Diploma Utbildning

I nedanstående webbutbildningar möter du John – såsom han håller sina lärarledda utbildningar. Han talar till dig, får dig att reflektera, fundera och komma till goda konklusioner. Den stora skillnaden mellan en webbutbildning och en utbildning ”live” är att John i förväg har tänkt till vad som brukar ske på hans utbildningstillfällen. Vilka reaktioner brukar komma? Vilka frågor brukar dyka upp och varför? Alla utbildningar är dessutom extra kärnfulla då John har varit mån om att skala av sådant som inte bidrar till ett aktivt och intressant lärande för dig. Nedanför finner ni samtliga Johns utbildningar

Länk till själva utbildningen på Diploma

Kollegialt samarbete och lärande

Trailer

Länk till själva utbildningen på Diploma

Pedagogik – Grundkurs för lärare

Trailer

Länk till själva utbildningen på Diploma

Studieteknik – Grundkurs

Trailer

Länk till själva utbildningen på Diploma

Vad är bra undervisning?

Trailer