Fortbidningseffekt 3 – Projektmani

Varför ger fortbildning liten effekt och vad kan ledningsgruppen göra åt det?

Här får du en uppgift: Skriv en lista över verksamhetens olika utvecklingsprojekt. Några möjliga exempel – införandet av en ny lärplattform eller ett nytt datasystem, en omorganisation som kräver en hel del förändringar, ett nytt LMS-system (Learning Management System) där personalen ska klara av en del onlineutbildningar, ett nytt kundkontaktsystem, en utbildning i nya trender inom er bransch, ett projekt för nyanställda, m.m.

Inom skolvärlden och förskolvärlden, som jag känner till bäst, kan man ibland hålla igång ett dussintal projekt från språkutveckling till ledarskap i klassrummet, till nya datasystem, till ett projekt om de senaste trenderna inom pedagogik, med mera, med mera.

Hur är det hos er? Vad har ni på gång?

Nu kommer vi till nästa fråga – om man nu menar allvar med en utvecklingsidé, hur stor är sannolikheten att lyckas om man splittras åt tolv olika håll? Inte så stor, eller hur?

När jag ber ledningsgrupper att skriva upp de olika projekten blir de ofta mäkta överraskade över hur mycket de har på gång. Jag har stor förståelse för en hög ambitionsnivå. Men här pratar vi om långsiktiga förändringsprocesser, och det är ju svårt om man inte prioriterar.

Av alla utvecklingsprojekt ni håller på med, vilka är topp två? Utan dessa blir vår verksamhet inte bättre. Har ni den fokus som behövs för att lyckas? Att prioritera gör ont ibland. Man vill göra allt. Men för verksamhetens utveckling är det bättre att göra en eller två saker riktigt bra. Vilka är de hos er?© John Steinberg, som också har svårt att prioritera ibland, men som förstår att det jag fokuserar på blir jag bättre på.