Fortbildningseffekt 1 – Skräp in = Skräp ut

Varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det.

Ni i ledningsgruppen vill öka personalens kompetens. Ni investerar tid och pengar men kan uppleva att få saker förändras, särskilt hos dem som behöver det mest. Det finns två utmaningar:

A. Att veta vilken typ av fortbildningsinsats som ger både kortsiktig och långsiktig effekt.

B. Hur ni strukturerar och formulerar fortbildningsinsatser för att leda till attitydförändring och nya mer konstruktiva vanor.

”Fortbildningseffekt” kommer att utforska dessa två frågor.

Huvudorsaken till att fortbildningsinsatser ger liten effekt är att vi använder abstraktioner som ”Förbered dig väl”, ”Bygg relationer med dina kunder (elever, patienter, m.fl.)”, och ”Ta tag i din grupp” eller ”Tänk positivt”. Dessa utmaningar följs upp med ytterligare abstraktioner som ”Forskningen säger”, ”Agera situationsanpassat” eller ”Prioritera din tid”.

I datavärlden säger man att ”Skräp in” leder till ”Skräp ut”. Ett litet fel i koden kan göra programmet obrukbart. Jag hävdar att inom fortbildningsvärlden leder ”Abstrakt in” till ”Abstrakt ut” och därmed händer ingenting.

Det är bara ”Konkret in” som leder till ”Konkret ut”. Varför? Därför att det är bara det som är konkret som går att följa upp. Ert fortbildningsmantra bör vara ”Uppföljning, uppföljning, uppföljning”. Men det måste skötas snyggt. Detta ska vi utforska vidare i ”Fortbildningseffekt”.

© John Steinberg, fil.dr med 50 års erfarenhet av fortbildningsinsatser – som via ”konstruktiv frustration” kommer att ge ledningsgruppen råd för att bättre hantera personalens fortbildning.

Fortbidlningseffekt #Fortbildning #Personalutveckling #Personalutbildning #Pedagogik #Ledningsgrupp

Hur ledningsgruippen kan höja effekten av fortbildningsinsatser