Hammarö

Kunskapsdatabass för skolorna i Eskilstuna kommun

Fortbildningsbibliotek för skolorna i Hammarö kommun


Välkommen till en Fortbildningsbiblioteket, en kunskapsdatabas för skolorna i Hammarö kommun. Här har du tillgång till hundratals inlägg och filmer som berör främst teman ledarskap, bemötande och kvalitet. Detta är ett samarbete mellan Barn och skolförvatlningen och John Steinberg, fil dr i pedagogik och författare till ett femtiotal böcker om inlärning, undervisning, kommunikation och värderingar.
Avsikten är att ge underlag för pedagogiska samtal med en enkel digital lösning. Använd innehållet på interna studiedagar, APT-och AL-möten.

cruise casino is one of the most famous brands among African players, because this platform promotes some of the highest bonuses among other services