Hur du använder Fortbildningsbiblioteket

Materialet ger maximal flexibilitet. Använd den på interna studiedagar eller i samband med APT-träffar, Arbetslagsmöten eller Ämnesgruppsmöten. 

Syftet är att ge underlag för reflektion och handling för pedagogisk utveckling både för individen, arbetslaget och hela verksamheten.

Råd kring användandet:
1. Gå långsamt och varsamt fram. Det finns material så det räcker för kollegialt lärande i många år. Ett s.k. Fortbildningsbrev eller en video per gång räcker gott och väl som underlag för reflektioner och beslut om åtgärder. Exempelvis avsätt en halvtimme i början på ett möte för att läsa på utvald Fortbildningsbrevet eller titta på en film för att sedan diskutera.

2. Följ upp det ni sätter igång. Om ni är överens om att prova X, se till att ni följer upp vad man har gjort och hur det har gått.

3. Varje person med en login kan skapa sin egen samling av artiklar man vill spara genom att ”bokmärka” vad du vill spara.

4. Kopierings-och spridningsrätten avser den egna skolan, förskolan eller fritidshemmet om inte hela kommunen (koncernen) har ett avtal för spridning i hela kommunen eller koncernen. 

5. Åtta gånger under läsåret erbjuder John en tid för ett Zoom videossamtal, ca 30-40 minuter. Dessa samtal kommer främst att handla om implementering av Fortbildningsbiblioteket, kollegialt lärande och allmänt om fortbildning som fungerar. Det börjar med en mini-föreläsning av John på några minuter under temat Lyckat Fortbildning. Det är naturligtvis även möjligt att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Hör gärna av er med frågor och förslag – ja, och även ett innehåll som du tycker skulle bidra till innehållet i Fortbildningsbiblioteket.

Välkommen till Fortbildningsbiblioteket

John Steinberg