Hur du använder Fortbildningsbiblioteket

Fortbildningsbiblioteket innehåller hundratals PDF-och videofilmer för skolan, förskolan och fritidshem. Även material för föräldrar, elever, vikarier, assistenter, skolledare med flera ingår. 

Fortbildningsbiblioteket är en digital lösning för skolans fortbildning med underlag för pedagogiska samtal främst om ledarskap, bemötande och kvalitet. Det är enkelt att söka, ladda ner och sprida och tillgängligt för all personal på varje verksamhet som har ett abonnemang på rättigheterna. 

Materialet ger maximal flexibilitet. Använd den på interna studiedagar eller i samband med APT-träffar, Arbetslagsmöten eller Ämnesgruppsmöten. 

Allt eftersom läggs det in flera samlingar med ytterligare material för digitala studiedagar och startpunkter för APT-och AL-träffar.

Syftet är att ge underlag för reflektion och handling för pedagogisk utveckling både för individen, arbetslaget och hela verksamheten.

Råd kring användandet:

  1. Utse två samordnare som kontaktpersoner med mig som administrerar Fortbildningsbiblioteket. Jag behöver namn, verksamhetens namn och plats samt en e-postadress. Skicka till john@steinberg.se.
  2. Gå långsamt och varsamt fram. Det finns material så det räcker för kollegialt lärande i många år. Ett s.k. Fortbildningsbrev eller en video per gång räcker gott och väl som underlag för reflektioner och beslut om åtgärder. Exempelvis avsätt en halvtimme i början på ett möte för att läsa Fortbildningsbrevet eller titta på en film för att sedan diskutera.
  3. Följ upp det ni sätter igång. Om ni är överens om att prova X, se till att ni följer upp vad man har gjort och hur det har gått.
  4. Varje person med en login kan skapa sin egen samling av artiklar man vill spara genom att ”bokmärka” vad du vill spara.
  5. Kopierings-och spridningsrätten avser den egna skolan, förskolan eller fritidshemmet om inte hela kommunen (koncernen) har ett avtal för spridning i hela kommunen eller koncernen. 
  6. Åtta gånger under läsåret erbjuder John en tid för ett Zoom videossamtal, ca 30-40 minuter. Dessa samtal kommer främst att handla om implementering av Fortbildningsbiblioteket, kollegialt lärande och allmänt om fortbildning som fungerar. Det börjar med ett kursinlägg från John under rubriken, ”Bli Fortbildningsledare”. Det är naturligtvis även möjligt att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Tid för dessa samtal finns på steinberg.se/ledarskap.

Hör gärna av er med frågor och förslag – ja, och även ett innehåll som du tycker skulle bidra till innehållet i Fortbildningsbiblioteket.

Välkommen till Fortbildningsbiblioteket

John Steinberg

Frågor? Sök i vår databas