Johns timme

Behöver ni en knuff framåt? En praktisk föreläsning? Handledning? En dialog om era nästa steg? En introduktion till Fortbildningsbiblioteket? 60 minuter med ”Dr. John”.

Beställ en ”Johns timme” (via Zoom, Teams eller Google Meet). Exempel på teman:

  • Check-up med Dr John för ledningsgruppen eller arbetslagsgrupp. En enkel modell för mer tid till pedagogiska samtal demonstreras.
  • Inspirationsföreläsning utifrån en eller flera av Johns böcker (APT, intern studiedag) t ex Ledarskap i klassrummet, Lärarens kroppsspråk, Att vända en klass eller Värdegrundsarbete i praktiken.
  • Våra styrkor – intervjuer efter Johns styrkesamtalsmetod för medlemmar i ledningsgruppen eller ett arbetslag.
  • Hur man använder Fortbildningsbiblioteket och hur man arrangerar effektiva fortbildningsinsatser
  • Handledning om aktuella pedagogiska frågor och utmaningar

Vart är ni på väg?

PS Begreppet Johns timme kommer från den pedagogiska timmen jag ledde varje vecka med min personal under min rektorstid. /John

Beställning och offert via e-post till John

Välkommen! (Foto:fotografmichaelsteinberg