PDF-böcker

Makro-mikro modellen för skolutveckling; Fortbildnignshandboken; Coacha varandra till framgång (personalen); Coacha varandra till framgång (elever); Vad är bra undervisning?

Tillgängligt endast för abonnenter. Skicka meddelande till john@steinberg.se för att få provabonnera.
Frågor? Sök i vår databas