Ledarskap i klassrummet

Böcker om ledarskap i klassrummet

Studiedag – live eller digitalt

Hållbart ledarskap i en relationsstyrd skola – erfarenheter från hundratals lektionsbesök

Stor föreläsning för all personal om ledarskapets vetenskap och artisteri, halv dag. John presenterar sitt koncept för tydligare ledarskap i barn- och ungdomsgrupper. Om man vill uppföljning med ledningsgruppen och förstelärare om implementering i praktiken. 

John sammanfattar vilka utmaningar som finns i en relationsstyrd verksamhet och ger konkreta exempel på pedagoger som klarar uppdraget väl i en alltmer komplex verklighet. Många exempel på s.k. icke-verbalt ledarskap – hur pedagogens kroppsspråk påverkar följsamhet. Live eller digitalt.


Kontakta John

Digitala studiedagar

michaelsteinberg.se

Det finns en möjlighet att ta del av innehållet i studiedagen digitalt – se fliket om Fortbildningsbiblioteket ovan. Via Fortbildningsbiblioteket får du tillgång till digitala studiedagar och hundratals PDF- och video filer som underlättar pedaogisk fortbildning. Stor flexibilitet – kan användas på interna studiedagar, som startpunkter för APT- och AL-möten. Du ser innehållsförteckningen på Fortbildningsbiblioteket på denna hemsidas startsida.


Kontakta John

Handledning

Handledning för processledare (förstelärare och andra skolan själv väljer). John går igenom hur man kan leda systematiska processer efter Skolverkets Effektkedja-metod tillämpad på ledarskapsträning. Hur man organiserar träningsuppgifter och uppföljningar. Hur man observerar och följer upp med konstruktiva coachande samtal?


Kontakta John