Vad löser Fortbildningsbiblioteket för behov?

Vad blir konsekvenserna om ledarskapet inte sitter rätt?

 • Högre frånvaro bland både elever och personal
 • Senare start på lektionerna; mindre gjort
 • Mer stök och mer onödig tid till konflikthantering
 • Färre elever behöriga till nästa nivå
 • Fler pedagoger som byter arbetsplats
 • Större kostnader för rekrytering av ny personal
 • Mindre tid till planering av lektionerna
 • Fler föräldrar som uttrycker sitt missnöje

Varför ger inte fortbildningsinsatser tydligare resultat?

 • Insatserna är ofta toppstyrda och motsvarar många gånger inte personalens upplevda behov.
 • Insatserna ingår sällan i en större och långsiktig plan.
 • Brist på fokus. Man vandrar från trend till trend och har alldeles för många projekt på gång.
 • Insatserna är ofta lagda på en för abstrakt eller teoretisk nivå utan en överenskommelse om nästa steg.
 • Brist på uppföljning.
 • Skolledare som distraheras av så många andra projekt och uppgifter att de inte hinner fullfölja.
 • Övertro på att experterna kan lösa de utmaningar som finns lokalt.

Blir det bättre med Fortbildningsbiblioteket?

Nej, inte automatiskt. Skolledningen eller samordnare behöver ändå engagera sig och följa upp. Teori och diskussioner måste förvandlas till tydliga, praktiska åtgärder. Nya vanor och beteenden behöver tränas.

Varför då ett Fortbildningsbibliotek?

Därför att nya tider kräver nya mer flexibla lösningar. Därför att nyckeln till framgång ligger i samtal om pedagogik, vad man gör och om ens egen professionalitet. Därför att ledarskap, bemötande och kvalitet behöver vara i fokus. Därför att ett helt arkiv med olika inlägg och videos riktade till olika målgrupper inom skolan ger maximal möjlighet att anpassa fortbildningsinsatser till olika grupper. Därför att man kan återvända till innehållet så länge man vill när det finns digitalt. Därför att utomstående som kommer och föreläser kan vara mycket trevliga att lyssna till, men det de säger och gör finns inte kvar efter att de har åkt hem. 

Menar du allvar med att det finns ett rätt och fel om ledarskap?

Ja, det finns faktiskt ett ”rätt” och ”fel” ledarskap i klassrummet och barngrupper. John Steinberg förklarar via sina digitala studiedagar som inkluderar texter, videos, reflektionsfrågor och träningsuppgifter om framgångsrikt ledarskap och bemötande.

De första fyra delarna bildar en utbildning kring temat Ledarskap i klassrummet och hör ihop med fyra av Johns senaste böcker.

 1. Ledarskap i klassrummet: Ledarskap i en relationsstyrd skola
 2. Ledarskap i klassrummet: Lärarens kroppsspråk
 3. Ledarskap i klassrummet: Att vända en klass
 4. Ledarskap i klassrummet: Värdegrundsarbete i praktiken

  Sedan följer text-och videofiler som riktar sig till olika målgrupper inom skolan (se listan till höger i det orangefältet). Dessutom finns mängder av annat ”plus” material att välja ur.

Det blir skillnad med korrekt ledarskap och bemötande som kompletteras av rätt kroppsspråk – och förståelse för ledarskapets hemligheter. Konsekvensen blir en höjning av skolans dignitet, status och resultat. Vad kan man mer önska sig av en fortbildningsinsats?

Hör av dig till John för att prova Fortbildningsbiblioteket, få tydligare information om priser och för att beställa.