Arbetslagsledare

Anmäl Arbetslagsledare till det nya Nätverket för Arbetslagsledare (NALL)

Grundskola-Fritidshem och Förskolan

Övergripande syfte med Nätverket för Arbetslagsledare är att stärka arbetslaget som forum för pedagogiska samtal och pedagogisk utveckling via utbildning, material, handledning och nätverkande.

  • 10 utbildnings-och nätverkstillfällen om viktiga färdigheter för Arbetslagsledare (Zoom)
  • 20 förslag och underlag för pedagogiska samtal inom AL under läsåret
  • Möjlighet till stöd, handledning och co-coaching
  • Bok Stärk arbetslaget (finns en version för skolan och en för förskolan)

Schemat för utbildnings-och nätverksträffar vårterminen 2023, kl 15.30 – 16.20 via Zoom. Länk förmedlas via e-post och postas även här.

19 januari, 9 februari, 16 mars, 30 mars, 20 april. Ev förändringar meddelas i god tid till deltagarna i Nätverket. Varje tillfälle består av ett utbildningsinnehåll (mini- föreläsning på ca 20 minuter), Nätverksträff med 1-2 andra deltatare, samt möjligthet att ställa frågor till John och andra deltagare. Nyhetsbrevet till deltagarna skickas ut med jämna mellanrum med ett 20-tal förslag till pedagogiska samtal.