13. Förhandlingar

Hej!

Dagens barn och ungdomar är utmärkta på att förhandla. Det är rätt naturligt när man tänker efter eftersom vi i flera generationer har lyft betydelsen av demokrati, delaktighet, barnens rättigheter och liknande.

Det gäller bara att tänka efter vad man ska förhandla om eller inte. Allt kan inte förhandlas för då får man ingenting gjort, säger jag lite gammaldags.

Ett klassiskt exempel är vem eleverna ska sitta bredvid. Ett annat är vem man ska arbeta med i en grupp. Ytterligare ett exempel är om deadlines ska hållas och ha konsekvenser eller inte.   

Flera uppgifter att tänka på:

– Vad är ”icke-förhandlingsbart” hos dig som pedagog? ”Här hos oss….”

– Vad är ”icke-förhandlingsbart” hos oss här på skolan? ”På vår skola/förskola…”

– Hur informerar vi föräldrar och elever om normer och regler innan de ens kommer till skolan/förskolan första gången så att de vet i förväg vad som gäller?

– Hur informerar vi föräldrar och elever om spelregler som gäller när de väl kommer?

– Har våra spelregler och normer några konsekvenser? Det är en mycket svår fråga idag eftersom skolan är ett system utan särskilt många konsekvenser förutom föräldrasamtal eller i sämsta fall en elevhälsokonferens. Gamla konsekvenser såsom belöningssystem eller bestraffningssystem fungerar sällan långsiktigt. 

– Hur lever vi vår värdegrund och hur förklaras värdegrunden för elever och föräldrar?

– Hur förmedlar vi ”tillsägelser” på ett sätt så att elever kan ta emot dem och föräldrarna förstå?

– Har vi en god balans mellan tillsägelser och uppmuntran (att söka och tacka för det som fungerar?)

– Vad är exempel på frågor vi ska förhandla om?

– Vad är exempel på frågor vi inte ska förhandla om?

Åtgärd

Nå – vem bestämmer var eleverna ska sitta, med vem, hur ofta och hur länge? Ge exempel på tre saker som är icke-förhandlingsbara hos dig.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg