14. Gör din grej

14. Reflektionsfrågor

Vad är din grej – det som du skulle vilja göra oftare som pedagog?

Hur tar du vara på elevernas intressen, styrkor och talanger? Ge exempel.

Varför är det viktigt att först och främst fokusera på ditt eget agerande innan du tittar närmare på elevernas agerande?

Vilka är dina främsta lärdomar från denna studiedag/studiecirkel? Ge två exempel på hur utbildningen och era diskussioner har påverkat ditt agerande.