15. Rättigheter och skyldigheter

Hej förälder!

Hur engagerad ska man vara som förälder? Lagom mycket! Det är många föräldrar som engagerar sig i allt och har åsikter om allt och helst vill kontrollera vad både barnen och pedagogerna gör i skolan. Å andra sidan finns föräldrar som aldrig visar sig på ett föräldramöte, som har noll koll och tycker det är skolans sak att se till att barnen lär sig, inte ”min” sak som förälder.

Som många gånger är ”lagom” ofta bäst. Du ska vara engagerad. Du har rätt till information. Du har rätt till förklaringar. Du har rätt att besöka skolan och vara med på lektioner. Du har rätt att ringa och ta kontakt om saker du inte förstår.

Å andra sidan, behöver du som förälder även visa tillit till pedagogerna som är professionella i sin konstart. Du behöver prata positivt om skolan, visa din välvilja att ibland hjälpa till och inte bara vara kritisk.

Skolan och pedagogerna har som uppdrag att arbeta så professionellt som möjligt. De behöver även veta en del om dina förväntningar och önskemål. Däremot är du också skyldig att visa respekt, artighet och att vara så konstruktiv som möjligt. Du är också huvudansvarig för din sons eller dotters utveckling och utbildning, inte skolan! Det är ett gott samarbete mellan hem och skola som är enda lösningen.

Att tänka på

Reagera på påståendet att du är huvudansvarig för din sons eller dotters utveckling och utbildning! Det tål att tänka på och diskutera! Vad kan detta innebära och hur kan man skapa bästa möjliga, konstruktiva samarbete mellan hem och skolan?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg