16. Sök vidare

I sexton inlägg har jag behandlat några viktiga frågor om fortbildningsinsatser i pedagogiska miljöer. Syftet har varit att påminna att det kräver att man tänker till, tar det på allvar och följer upp. 

Personligen bidrar jag via böcker, föreläsningar, online utbildningar och processutbildningar främst om ledarskap i klassrummet, pedagogiskt ledarskap på skolledarnivå och om lärstrategier. Ni har väl sett min Fortbildningsbiblioteket på www.steinberg.se med drygt 400 underlag för pedagogiska samtal?

Alla sexton inlägg är samlade på https://lnkd.in/dY3HcQ4Z eller https://lnkd.in/d7urKqQP och på steinberg.se

Lycka till och fortsätt att prata pedagogik med varandra. 

Snart kommer en ny serie inlägg om ett annat tema. #ledarskapiklassrummet