5. Informella ledare

Hej!

Säg att du går på en fest och där upptäcker några personer som du inte har bra erfarenhet av, ja, rent av personer som du har svårt för. Hur agerar du då? Jag misstänker att du sällan går rakt fram till dessa personer, sitter med dem och anstränger dig att ha en trevlig konversation. Sannolikheten är stor att du försöker undvika dessa personer. Har jag fel?

Det är fullt naturligt att det finns barn och ungdomar som du är ledare för som du känner dig obekväm med. Du tycker de är utmanande. Du har lite svårt för dem. Nog säger din värdegrund dig att alla har lika värde, men det är bara att erkänna att det finns vissa barn och ungdomar du har lättare för än andra.

Som ledare för gruppen är det inte samma sak som att gå på fest. Elever i klassen (och deras föräldrar) kan du inte undvika. Tvärtom – det är dessa barn och ungdomar (och föräldrar) du behöver söka upp, lära känna bättre och söka samarbete med. Det är dessa barn och ungdomar du äter lunch med, söker upp och småpratar med, spelar boll med eller leker lite med under rasten. Det är dessa barn och ungdomar du är särskilt noga med att knyta an till när du ser dem i korridoren.

De är inte bara ditt ansvar utan även av stor betydelse för att få din grupp att fungera. Ofta är dessa personer s.k. informella ledare. Hur de mår och vad de gör påverkar stämningen i hela gruppen. Just därför behöver din relation till dessa barn och ungdomar förbättras.

Åtgärd

Tänk på en elev i din grupp som du behöver ett ännu mer konstruktivt samarbete med och hur du kan börja bygga upp en mer konstruktiv relationen. Vad kan du prova att göra?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg