6. Fyra sekunder

6. Reflektionsfrågor

Håller du med om att relationer har allt större betydelse för att nå dagens elever? Håller du med om att du blir avläst och bedömd rätt ofta utifrån hur du agerar?

Vad är typiskt för dig i ditt sätt att gå när du går omkring i skolan? I boken Lärarens kroppsspråk finns mängder av experiment som du kan prova som gäller ditt kroppsspråk. Ett exempel är hur du går i korridoren. Prova olika varianter och se om det påverkar hur du känner dig eller hur eleverna uppfattar dig.