6. I min hand

Hej!

Alla vi som arbetar med grupper upplever då och då att man har gruppen ”i sin hand”. Det bara fungerar. Det finns ögonblick av koncentration, fokus, engagemang… ja, nästan andäktighet, bland våra fyraåringar, åttaåringar, fjortonåringar eller artonåringar. Det är något i innehållet, stämningen eller i ditt berättande som fångar alla. 

Detta kan uppstå i olika situationer, men låt oss fokusera på situationen där du berättar och gruppen lyssnar med stort engagemang, utan undantag. 

Åtgärd

Beskriv en situation du kommer på. Var och när och i vilken grupp? Vad var innehållet? Vad tror du att du gjorde rätt?

Beskriv en kommande situation där du tycker att innehållet och budskapet är viktigt och du vill så gärna att eleverna lyssnar och engagerar sig till fullo. Vad kan du göra för att öka sannolikheten för att du får den koncentration du så gärna vill uppleva?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg