7. Samarbete med föräldrar

Hej!

Det är svårt att vända en grupp utan att få stöd och hjälp av föräldrarna. Dagens föräldrar har oftare än förr, åsikter om hur du sköter ditt jobb och finns det mycket oro i gruppen kommer föräldrarna att reagera. Vill det sig illa kan du som ledare eller mentor raskt komma i försvarsställning och uppleva att föräldrarna är emot dig, inte med dig.

Några råd:

– Ha en offensiv hållning till föräldrarna. Var frikostig med information. Mota Olle i grind så att säga. 

– Precis med de elever du har svårt för kommer du att ha föräldrar som du tycker det är svårt att samarbeta med. Rådet är detsamma – det är just dessa föräldrar du ska söka extra kontakt med, lära känna och lyssna på.

– Det är alltid en trepartslösning – lärare-elev-förälder – där varje enhet måste veta vad som förväntas och där du som länk emellan ständigt måste informera och följa upp.

– Be föräldrar komma till gruppen och ge dem specifika uppgifter att hjälpa till med (inte att observera andras barn, utan att hjälpa med uppgifterna/aktiviteterna).

– När du kallar till föräldramöte ha alltid en konstruktiv idé. Klaga inte, utan presentera en plan och hur det ska följas upp. 

– Informera ofta om vad du gör och hur det går.

– Sätt gränser. Det är du som är ledaren för gruppen. Det är du som är den professionella pedagogen. Du lyssnar. Du ber om hjälp. Du ger konkreta uppgifter. Men det är ändå du som ska bestämma.

– Sätt särskilt en gräns när föräldrar tar upp enskilda barns agerande eller vad skolan borde göra. ”Hit men inte längre.” Du är ansvarig för alla barnens välmående och där måste du hålla emot om de tycker att elever ska flyttas, straffas eller uteslutas.

Åtgärd

Vad kan du göra för att få föräldrarna med dig, inte emot dig? Vad menas med en konstruktiv men offensiv hållning gentemot föräldrarna? Ge exempel.

Se även boken i denna serie som heter Fortbildning för föräldrar.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg