8. Antaganden

Hej!

Mycket av våra undervisningsupplägg bygger på våra antaganden om lärande. Låt oss då stanna upp och fundera en del på de antaganden som påverkar vårt val av metod. Några klassiker som skolan alltid har byggt på:

– Eleverna lär sig bäst på morgonen.

– Ju tystare det är, ju bättre är det.

– Börja med fakta och gå över till mer komplexitet.

– Överinlärning är bra för lärande.

– Det är bra att ha ett läromedel att utgå ifrån.

Åtgärd

Fyll på listan. Om det är sant eller inte sant är inte poängen, utan bara att undersöka antaganden som vi bygger våra idéer och vår praktik på.

Varje person har sina egna antaganden. Några av mina personliga antaganden följer nedan. Flera av dessa framträder i mina böcker.

– Läraryrket är ett ledarskapsyrke.

– Inre motivation är bättre än yttre motivation.

– Elevaktiva metoder är bättre är icke-elevaktiva metoder.

– Arbetsbladspedagogik leder sällan till en djupare förståelse eller motivation.

– Projektarbete är bra, bara det har en tydlig struktur.

– Att det är bra att gå från 1.0 till så småningom 3.5 undervisning.


Åtgärd

Fyll på med dina egna:

Se över veckans lektioner och försök att lista ut de antaganden som ligger bakom dina beslut. En del kan du ifrågasätta, en del av dina antaganden är du inte alls beredd att överge – ja, inte jag heller – men det är värt att förstå hur stor del av dessa antaganden som påverkar dina beslut.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg