Brev till elever om studieteknik och livsfrågor

Ladda gärna ner denna pdf-bok med brev till elever och livsval, en komplement till din undervisning för att öka metakognitionen och dialogen om lärande.