Den nya motivationen 1. Introduktion

Välkommen

Välkommen till en utbildning i åtta delar, med åtta videos, under rubriken Den nya motivationen. Tanken är en serie debattinlägg om skolutveckling baserad på två böcker, Befria lärarna och Designing Schools for WeKids (med Christer Westlund). Vad styr skolan och vart är vi på väg? Vi behöver röra oss allt oftare mot intern motivation. Titta på en video, diskutera med kollegor. Prata om riktningen för er undervisning och era aktiviteter. Lycka till!