1. Introduktion: Ledarskap i en relationsstyrd skola

LEDARSKAP I EN RELATIONSSTYRD SKOLA

En digital studiedag, APT- och AL-möte med fokus på ledarskap och bemötande

Reflektions- och uppföljningsfrågor

Bakgrund

Välkommen till ett flexibelt underlag för pedagogiska samtal om ledarskap och bemötande under ledning av mig, John Steinberg, fil. dr och författare. Du har nu tillgång till 20 mini-föreläsningar mellan 5–10 minuter långa. Dessa ska användas som underlag för fortbildning, pedagogiska samtal, personlig utveckling och kvalitetsutveckling inom din verksamhet.

Använd materialet som det passar dig och kollegerna. Ni kan till exempel titta på hela materialet under en studiedag med avbrott för samtal efter varje avsnitt. Ni kan med fördel också dela upp materialet i ett fåtal avsnitt som t.ex. visas under en arbetsplatsträff eller ett arbetslagsmöte.

För att förstå och använda materialet rätt bör du veta följande:

  • Syftet är inte att ge 1-2-3 lösningar – gör så här blir allting bra. Den pedagogiska världen är komplex nu för tiden. Det jag försöker göra är att ge underlag för samtal som hjälper er att hitta egna möjliga förbättringar som gör att man får bästa möjliga pedagogiska situation. Fokus är på det individuella ledarskapet, men självklart finns mycket i organisationen, skolans ramar och samhällsutvecklingen som påverkar. Här är fokus på vad du kan påverka. 
  • Ett exempel på ett upplägg är att visa en film i början på ett AL-möte och sedan följa upp med samtal. Med regelbundna 20–30 minuters sessioner kommer ni vidare i utvecklingen.
  • För att materialet ska hjälpa er framåt är det viktigt att förstå att det kräver en viss disciplin – att använda materialet regelbundet, att ha fokus i era samtal och följa upp vad ni omsätter i praktiken.
  • Komplettera gärna med Johns böcker för fördjupningar. Beställningar via gothiafortbildning.se.
  • Materialet ingår i Fortbildningsbiblioteket. Se steinberg.se/ledarskap. 
  • För många kommer mina reflektioner i dessa filmer att kännas banala och självklara! Jag är väl medveten om detta. Som jag ser det är det bra att komma tillbaka då och då till basfrågorna om hur man ser på sitt ledarskap och sitt agerande. Jag hävdar också att små förändringar har större betydelse än man vanligtvis tror. Jag hoppas ni får bekräftelser, repetitioner, påminnelser och en hel del insikter och aha-upplevelser under denna utbildning.

Efter varje avsnitt finns exempel på reflektions- och uppföljningsfrågor för varje avsnitt. Visst kan ni prata om annat eller komma på andra frågor. Huvudsaken är att era samtal leder framåt för att gagna utvecklingen hos dig och kollegorna och för att skapa en konstruktiv lärandesituation för de barn och ungdomar ni möter.