Studiedag 1: Ledarskap i en relationsstyrd skola

En flexibel, digital studiedagslösning för interna studiedagar, APT-och AL möten under rubriken Ledarskap i en relationsstyrd skola