Introduktion – Prata pedagogik!

Det är passionen för pedagoger och pedagogik som driver mitt engagemang i skol-och inlärningsfrågor. Denna sektion av Fortbildningsbiblioteket innehåller ett hundratal olika startpunkter för pedagogiska samtal. Använd på interna studiedagar, APT-träffar och AL-möten. Läs ett inlägg, diskutera, formulera åtgärder, följ upp. Utveckling av er verksamhet är beroende av utvecklingen av professionen. För att utveckla professionen behöver man analysera och reflektera över sitt görande.

Materialet är uppdelade i flera olika sektioner. Välj en sektion åt gången och jobba igenom den. Lycka till! John