Introduktion, Studiedag 8. Lärarens kroppsspråk. Leif hälsar

Introduktion. Använd på interna studiedagar, APT-träffar och AL-möten eller som underlag för en studiecirkel kring boken Lärarens kroppsspråk (Gothia Fortbildning). Nedan finns del 1 av 14 videos mellan fyra till åtta minuter långa, plus uppföljnings- och reflektionsfrågor. Välkommen!

Har vi klart för oss hur vi ska organisera våra samtal och träffar samt syftet med denna studiecirkel/studiedag?

Dela med er av ”Leif– historier” och exempel på andras kroppsspråk. 

Håller du med om att kroppsspråk är viktigt för hur du uppfattas som ledare för dina grupper? Ge exempel utifrån din erfarenhet som elev eller som pedagog.

Om ni vill använda boken, Lärarens kroppsspråk, som studiecirkelbok eller underlag för era samtal och experiment, så beställs den via gothiafortbildning.se

Bokbeställning via Gothia Kompetens Boken kan också beställas via LäroMedia eller en bokhandel, digitalt eller fysiskt.