Introduktionsfilm för samtal med elever om sitt lärande och livsval

Introduktionsfilm för pedagogerena: