Video 8. Att vända en klass. Principer, del 2

Reflektionsfrågor

För att vända en grupp krävs extra noggrannhet kring dina förberedelser. Håller du med? Vad skulle du behöva förbereda ännu bättre inför mötet med din grupp?

Beskriv ett pass eller en dag som gick över förväntan? Varför tror du att det gick så bra och hur kan du öka antal stunder varje dag som bidrar till fokus och lärande?