Bestäm en tid för samtal

Under hösten 2020 la jag upp tider för Zoomsamtal med abonnenter på Fortbildningsbiblioteket. Under våren 2021 erbjuder jag samtal med abonnenter eller blivande abonnenter som ni själva beställer. Det blir mer personligt då. Det är bara att höra av sig till mig så kommer vi överens om ett datum och en tid.

Skicka e-post till John

Notera också att du kan nu gå in på Fortbildningsbiblioteket utan att behöva logga in.