Datum för handledning och videosamtal

Under denna rubrik kommer vi att ange datum och tider för videosamtal (Zoom med inloggningskod jag epostar till alla), ca 30-40 minuter, åtta gånger under läsåret. Alla som har login på Fortbildningsbiblioteket är välkomna att delta. Det ingår i abonnemanget. På agendan:

  1. Mini-föreläsning under rubriken ”Bli fortbildningsledare” – om hur man implementerar fortbildning och följer upp effekterna.
  2. Möjlighet att ställa frågor till John om Fortbildningsbibliotket eller ledarskap i klassrummet (fritids, förskolan).
  3. Möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Höstens tider och datum, höstterminen 2020:

Onsdagen den 26 augusti 15.30-16.10

Onsdagen den 23 september 15.30-16.10

Onsdagen den 4 november 15.30-16.10

Onsdagen den 2 december 15.30-16.10

Frågor? Sök i vår databas