Datum för handledning och videosamtal

Under denna rubrik kommer vi att ange datum och tider för videosamtal (Zoom med inloggningskod jag epostar till alla), ca 30 minuter, åtta gånger under läsåret. Alla som har login på Fortbildningsbiblioteket är välkomna att delta. Det ingår i abonnemanget. På agendan:

  1. Mini-föreläsning under rubriken ”Bli fortbildningsledare” – om hur man implementerar fortbildning och följer upp effekterna.
  2. Möjlighet att ställa frågor till John om Fortbildningsbibliotket eller ledarskap i klassrummet (fritids, förskolan).
  3. Möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Höstens tider och datum, höstterminen 2020:

√ Klart. Tack för deltagandet: Onsdagen den 26 augusti 15.30-16.00

√Klart Tack för deltagandet: Onsdagen den 23 september 15.30-16.00

√ KLART Onsdagen den 4 november 15.30-16.00. Tema – kan man lita på när någon säger, ”Forskningen säger att…”

KLART: Onsdagen den 2 december 15.30-16.00

VÅREN 2021: Jag lägger upp nya datum efter nyåret.

Frågor? Sök i vår databas