FyrenEkAlmby

Välkommen på online kurser med mig, ”Pedagogdoktorn,” John Steinberg. Nedan finner du länkarna till kurserna som ingår. Använd kurserna inom ditt Arbetslag, Ämnesgrupp eller när ni har APT, en Studiedag eller organiserar en Studiecirkel. Välj den kursen eller kurser som passar er bäst. Ni har tillgång till alla kurserna. Det hela är flexibelt och lätt att anpassa för era egna behov.

Ni bestämmer takten. Jag ger ett förslag till innehåll och struktur. Här finns exempel på reflektionsfrågor och ibland övningar. Varje kurs innehåller mellan 6 till 14 avsnitt. Varje avsnitt innehåller text, video eller båda text och video. Videos som ingår är oftast 5-7 minuter långa. Med andra ord, går det fort att ta del av innehållet. Huvudsaken är era reflektioner och att komma till skott med handlingar och försök ute i verksamheten. Tänkvärt och praktiskt – om det övergripande temat pedagogiskt ledarskap i era olika grupper.

Välkommen på kurs!

John Steinberg, steinberg.se

Kursutbudet

Innehållet i varje kurs har en kursbok som rekommenderas (men är inte obligatorisk) som har samma namn som kursen. Böcker beställs separat via Läromedia, Gothia Kompetens eller via din bokhandel på nätet eller fysiskt. Kurs 2-5 är klara. Kurs 6-8 är under utveckling och läggs ut i december 2023. Kurs 1 om Ledarskap i klassrummet bara går att beställa separat som en processutbildning eller föreläsning via Gothia Kompetens, Flera kurser för andra målgrupper, till exempel fritidspedagoger, resurspersoner och specialpedagoger är på gång.

Kurs 1 Ledarskap i klassrummet är tillgängligt som en processutbildning eller en föreläsning live eller online endast via Gothia Kompetens. Via Gothia Kompetens kan ni också beställa live eller digital föreläsningar av John om just Ledarskap i klassrummet i en relationsstyrd skola. Länk till info om processutbildning om Ledarskap i klassrummet. Du kan också kontakta Binjamin på förlaget: Epost eller Kalle på förlaget. Epost.

Boken Ledarskap i klassrummet har uppdaterats och utökats. Utkommer i januari 2024

Kurs 2: Lärarens kroppsspråk Länk till kursen. Eleverna läser av sina ledare hela tiden. Följsamhet, förtroende och samarbete är delvis en konsekvens av pedagogens kroppsspråk. Här finns många exempel – ett slags hjälp till självhjälp om pedagogens ledarskap paj artisteri.

Kurs 3. Att vända en klass Länk till kursen Följ med på resan att vända en klass från oro till fokus och lär dig om ett trettio tal avgörande principer för att skapa studioro i en orolig grupp.

Kurs 4: Värdegrundsarbete i praktiken Länk till kursen Kan man ärligt säga att all tid vi lägger ner på värdegrundsfrågor ger avsedd effekt. Vi vet ”felet” – för stor abstraktionsnivå. Denna kurs handlar om beteendebaserat värdegrundsarbete – om konkret artighetsträning.

Kurs 5. Aktiva värderingar Länk till kursen Värderingsövningar har varit populära. Johns bok Aktiva värderingar har uppdaterats och skrivits om med delvis en ny förklaring av syftet och metodiken. Här är praktiska verktyg för värdegrundsutveckling och personlig utveckling.

Kurs 6. Elevens lärande (Lanseras i december 2023) Om vi kan snabbt lista ut eleverna lärstrategier blir det att lättare att stötta och hjälpa till. Denna kurs beskriver hur du gör.

Kurs 7. Stärk arbetslaget (Lanseras i december 2023) Om man inte pratar om pedagogik och sin profession är det svårare att utvecklings. AL och Ämnesgrupper är bra plater för pedagogiska samtal, men ibland behöver en struktur för dessa. Kursen förklarar och lämpligen görs i sin närmaste personalgrupp.

Kurs 8. Uppdrag vikarie (Lanseras i december 2023) Ny som pedagog? Korttidsvikarrie? Långtidsvikarie? Här finner du en checklista över det du bör tänka på – och förvänta dig från de som anlitar dig.

Kurser 2-5 är klara.Kurs 1 går endast via Gothia Kompetens. Kurser 6-8 lanseras i december 2023. I planeringsfasen är kurser för resurspersoner, fritidspedagoger, skolledare och specialpedagoger.

Hör av er om ni frågor eller förslag. Min förhoppning är att dessa texter och videos bidrar till den pedagogiska utvecklingen inom er verksamhet. Fokus är på pedagogiskt ledarskap. Följ upp. Dela med dig. Prova olika experiment ute i era grupper. Fokusera på det som fungerar. Hjälp varandra.

Lycka till!

John (e-post till John)