Fortbildningsråd

16 tips

16. Sök vidare

(Den sista i denna serie.) Personligen bidrar jag via böcker, föreläsningar, online utbildningar och processutbildningar främst om ledarskap i klassrummet, pedagogiskt ledarskap på skolledarnivå och om lärstrategier. Ni har väl sett min Fortbildningsbiblioteket på www.steinberg.se med drygt 400 underlag för…

Läs mer16. Sök vidare

14. Äg er egen fortbildning

Om man nu ska äga sin egen fortbildning inom sin verksamhet, finns det några metoder som är bättre än andra? Problemet är ordet ”bättre”. Så mycket i pedagogikens värld är beroende av kvalitet i genomförandet, inte nödvändigtvis metoden. Traditionell förmedlingspedagogik…

Läs mer14. Äg er egen fortbildning