Konsulttjänster

Förutom föreläsningar och kurser erbjuds t.ex. följande konsulttjänster:

  • Handledning för chefer inom skolan och näringslivet/offentlig förvaltning
  • Utförande av s.k. styrkesamtal
  • Implementering av co-coaching system (kollegial coaching)
  • Verksamhetsbesök med uppföljande coaching samtal
  • Handledning för arbetslag i skolan
  • Allmän feedback kring skolkultur och skolutveckling efter besök och intervjuer