Landningssida

 

Vilken fortbildningsinsats ger bäst effekt?

 

Inventera kompetensutvecklingsmetoder som man tycker gett bäst långsiktiga effekter. Är det studiedagar med inbjuden gäst? Är det en bok man läser tillsammans? Är det att man skickar folk på konferens? Är det via online kurser? Andra metoder?

 

I dessa digitala och ”distanstider” har jag skapat ett Fortbildningsbibliotek med texter och videos kring temat ledarskap i klassrummet. Det kan vara ett verktyg att samlas kring inom arbetslaget. Se gärna introduktionen (https://steinberg.se/kb/introduktion-ledarskap-i-en-relationsstyrd-skola/)till utbildningen som heter Ledarskap i en relationsstyrd skola som finns i Fortbildningsbiblioteket.


Klicktext här??