För näringslivet / offentlig förvaltning

John kombinerar föreläsningar med parsamtal, demonstrationer av sina metoder och ofta filmsekvenser eller bildserier. Han är en mycket praktisk teoretiker med 45 års erfarenhet som föreläsare och kursledare. Kombinationen av allvar, humor, struktur och praktiska ”vi kan prova i morgon” exempel gör John unik som föreläsare för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. Kontakta John.

TEMA 1: Hitta styrkorna – på tre minuter

Med utgångspunkt från min bok Hitta styrkorna – samtal som stärker medarbetarna, demonstrerar jag hur ett samtal utifrån styrkor går till. Det är magiskt när man vet vad man ska fråga efter och en modell som kan användas i medarbetarsamtal, problemlösningssamtal och vardagssamtal.

 • Hitta styrkor på tre minuter. En demonstration av korttidscoaching
 • Hur man hittar egna och andras otraditionella styrkor och kompetenser
 • Hur man ställer klargörande frågor “på stående fot”
 • Hur du hjälper medarbetarna att bli “sina bästa jag”
 • Organisationsutveckling utifrån människors styrkor

TEMA 2. Humanistiskt ledarskap/Mentorskap, coaching och co-coaching

Kan humanistiskt ledarskap löna sig?

 • En introduktion till humanistiskt ledarskap
 • Hur har psykologi påverkat olika ledarskapsteorier
 • Teorin om styrkor
 • Samtal utifrån styrkor
 • Betydelsen av en ledarskapsfilosofi
 • Co-coaching – 20 minuter som förändrar företagskulturen. Hur man ställer klargörande frågor.

Tema 3: Lär dig 50 namn – på 15 minuter

Med utgångspunkt från boken Pedagogdoktorns handbok berättar jag hur man förenklar lärande för sig själv och andra. Innehållet bygger på material från kursen Pedagogik i praktiken som John erbjöd som öppen kurs i 26 år. Förbättra kvaliteten på organisationens kurser, fortbildning och retorik. Jag utbildar era utbildare, helt enkelt.

 • Inlärningens tre magiska ord
 • Hur man lär sig 50 namn på en kvart
 • Hur man avläser andras lärstilar och inlärningsstrategier
 • Hur man når hjärtat och inte bara hjärnan med information
 • Hur man får sin grupp aktiv, alert och engagerad

Tema 4. Voffor då då? En interaktiv Rumpnisseföreläsning

Denna föreläsning är ny och integrerar delar av andra föreläsningar och görs i sann Rumpnisse- anda: Voffor gör vi på detta viset? . Mycket interaktion med publiken med live demonstrationer av en korttidscoaching metod som främjar det jag lite mystiskt (men förklaras under föreläsningen) kallar för Makro-Mikro aspekter av organisationsutveckling.

I princip handlar det för chefer, pedagoger och andra medarbetare att kunna skifta perspektiv upp och ner – att se den stora bilden av vad man vill åstadkomma (visioner, värderingar, o.s.v.) och de små stegen som behövs för att komma dit. Som alltid när John föreläser blir det praktiskt, inspirerande och tydlig. Här är länken till bildspelet – men det kräver sina förklaringar. Hör med John.

Tema 5: Back to basics: Varför? Vad? När? (English eller Svenska)

Back to Basics: A Talk Show with Dr. John    

Back to basics: Varför? Vad? När? 

Hitta tillbaka till organisationens grunder med korttidsstrategi-intervjuer.

Vad gör vi? Varför gör vi det? Vart är vi på väg? Vilka är våra grundläggande värderingar? Vad, egentligen, är organisationens syfte, budskap och metoder? Vilket är vårt nästa steg?

Fil. dr John Steinberg är författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, kommunikation, värderingar och inlärning. Han har utarbetat en unik intervjuteknik för korttidscoachning där man på några få minuter kan komma åt en eller två väsentligheter för att hitta tillbaka till sin och organisationens grund, styrkor och åtaganden.

Samhället, demografiförändringar, trender, teknik och marknaden ändras i ett rasande tempo. Din organisation har goda idéer, höga ideal, stora planer, ambitiösa chefer, oändliga möten och dussintals projekt och rutiner. Att åter hitta och bli påmind om sin ”grund” är ett sätt att komma framåt i alltmer osäkra tider.

Varje korttids-intervju som är en del av seminariet tar 5–7 minuter och siktar på ett ”nästa steg inom en 48-timmar-strategi”.

Samla ledningsgruppen, styrelsen, cheferna, en projektgrupp eller till och med hela personalgruppen.

”Dr Johns” praktiska 90-minutersseminarium Back to Basics påvisar metoden, förklarar koncepten bakom och ger deltagarna en chans att prova på att intervjua varandra enligt denna modell. John kan hålla detta seminarium på svenska eller engelska. Om ni önskar ”mera”,  kan detta följas upp med regelbundna ”Dr John” check-ups eller också kan John lära ut metodiken i pedagogiska träningsseminarier.