Talk Show

Handledning erbjuds till både grupper, t ex ledningsgruppen eller arbetslagen och individer, till exempel skolledare och projektledare.

Då och då är det nyttigt att få handledning och ta emot utmanande frågor om ”vart vi är på väg” och påminnas om grundläggande värderingar, styrkor och mål. Då och då kan det vara nyttigt för en enskild medarbetare att få utmanande frågor om sitt ledarskap och sätta ord på sina styrkor. Nu för tiden är det lätt att fixa via Zoom eller liknande.

Sagt om en gruppsession med ett arbetslag:
”…vad bra vi är egentligen, vilket bra prat och vilken samsyn vi har…”
”….det här vill vi göra fler gånger…”
”…..kul att prata om något vi lyckats med och få sätta ord på vad det var vi gjorde, hur vi tänkte och göra en mikroanalys. Varför det blev som det blev…”
”…vi kan nog arbeta med vilken utmaning som helst bara vi är eniga alltså har en samsyn och att vi löper hela linan ut….”

Rektorns ord: ”Vill också passa på att skicka en stor eloge till dig som samtalsledare. Bra, effektiv, lyhörd, ödmjuk samt fenomenal på att plocka upp nyckelbegrepp under samtalets gång.

Boka en tid med Dr John – för din grupp, 50 minuter, eller 30 minuter för dig själv. Zoom. Svenska eller engelska. Om ni så vill kan ni få en inspelning av samtalet att referera tillbaka till.

Böckerna, Stärk arbetslaget, en för förskolan och en för skolan, finns att beställa från LäroMedia, internet bokhandlare och Gothiakompetens (boken för skolan) och boken för förskolan).

Exempel på samtal, den första två med grupper på två olika skolor och de andra är individuella samtal på svenska och engelska. (I gruppexemplet låter det som jag pratar hela tiden…. men nej, jag sammanfattar vad gruppen har sagt och påvisar i texterna processen jag tar gruppen igenom.)

Exempel från en ledningsgrupp
Exempel från ett arbetslag
Exempel på ett enskilt samtal på svenska
Exempel på engelska