Stärk arbetslaget

Förutom ledningsgruppen är arbetslaget skolans och förskolans ryggrad. Då och då är det nyttigt att få handledning och ta emot utmanande frågor om ”vart vi är på väg.” Denna tjänst (50 minuter med Zoom) riktar sig till arbetslag, ledningsgrupper eller projektgrupper.

Jag ställer tuffa men nödvändiga och klargörande uppföljningsfrågor i syfte att hjälpa arbetslag och ledningsgrupper att sortera, prioritera, tydliggöra och agera. Frågorna berör främst pedagogiskt ledarskap och åtgärder för att främja en kvalitetskultur. Teorin och boken bakom frågorna heter Aktiva värderingar

Sagt om en gruppsession med ett arbetslag:

”….men vad kul detta var…”
”…vad bra vi är egentligen, vilket bra prat och vilken samsyn vi har…”
”….det här vill vi göra fler gånger…”
”…..kul att prata om något vi lyckats med och få sätta ord på vad det var vi gjorde, hur vi tänkte och göra en mikroanalys. Varför det blev som det blev…”
”…vi kan nog arbeta med vilken utmaning som helst bara vi är eniga alltså har en samsyn och att vi löper hela linan ut….”

Rektorns ord: ”Vill också passa på att skicka en stor eloge till dig som samtalsledare. Bra, effektiv, lyhörd, ödmjuk samt fenomenal på att plocka upp nyckelbegrepp under samtalets gång.

Boka en tid med Dr John – för din grupp, 50 minuter, eller 30 minuter för dig själv. Zoom. Svenska eller engelska. Om ni så vill kan ni få en inspelning av samtalet att referera tillbaka till.

Båda böckerna, en för förskolan och en för skolan, finns att beställa från LäroMedia, internet bokhandlare och Gothiakompetens (boken för skolan) och boken för förskolan).

Exempel på samtal, den första två med grupper på två olika skolor och de andra är individuella samtal på svenska och engelska. (I gruppexemplet låter det som jag pratar hela tiden…. men nej, jag sammanfattar vad gruppen har sagt och påvisar i texterna processen jag tar gruppen igenom.)

Exempel från en ledningsgrupp
Exempel från ett arbetslag
Exempel på ett enskilt samtal på svenska
Exempel på engelska
A talk with Mike Pegg, mentor and an inspiration – on the art of finding strengths and purpose