Exempel ur Fortbildningsbibliotekt

Här samlas några exempel ur Fortbildningsbiblioteket. Första avdelningen i Biblioteket erbjuder startpunkter och exempel på hur man blir en tydligare, mer hållbar ledare i klassrummet, lämplig som utbildning eller som startpunkt i arbetslagen – i syfte att minska omsättningen på personalen och skapa stabilitet bland personalen – och eleverna. Avdelningen har rubriken: Ledarskap i en relationsstyrd skola.

Bli mer formell

Den svenska skolan har blivit alltmer informell. Det är ju trevligt, men för att bevara institutionens dignitet och för att bli en tydligare ledare behöver man ibland strama upp rutinerna och bli mer formell. Videon ger exempel.

Hur kan ni på skolan, och du i klassrummet blir lite mera formella?

Hur kan vi tillsammans höja vår verksamhets status, attraktionskraft och dignitet?

Ge exempel på hur du själv kan agera lite mer ”formellt” under veckan som kommer.

Ur Fortbildningsbibliotekets kurs 1, Ledarskap i en relationsstyrd skola. (En utbildning med 20 avsnitt för att bidra till tydligare ledarskap i klassrummet).