1. Bara bra!

Hej!

Det är lättare att utvecklas med en analys av det som fungerar i motsats till att analysera det som inte fungerar. I denna del finns flera inlägg som avser att inspirera till att ta vara på det som fungerar.

När du säger till en kollega att din lektion, ditt pass eller din aktivitet har fungerat bra, vad menar du egentligen? 

Man kan ha olika bilder av vad ”bra” betyder, men min bild inkluderar följande:

– Eleverna var engagerade och aktiva.

– Eleverna förstod både syftet och innehållet.

– Det var arbetsro och koncentration.

– Tidsdisponeringen fungerade.

– Eleverna tänkte på en lite högre nivå än tidigare.

Åtgärd

Vilka är dina kriterier på framgång? 

Gör en gemensam lista ni är någorlunda överens om som beskriver vad ni menar med en bra lektion eller aktivitet. 

Tänk på ett begrepp och gå in i detaljerna. Hur tolkar vi begreppet ”arbetsro” för att nämna ett exempel? För någon innebär det tystnad, för en annan betyder det koncentration – tystnad och koncentration är inte exakt samma sak. Sök en förståelse för hur kollegorna tolkar sina bilder av vad som är bra.

Begreppet vi undersökte var:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg