2. En 9:a!

Hej!

Detta är en ”klassisk” reflektion som man kan göra hur ofta som helst. Syftet är att reflektera över vad som fungerar och hur det som har fungerat tidigare kan hjälpa dig i din planering.

Om du tänker dig en skala mellan 1-10 där en tia betyder ”absolut fantastisk” och en etta betyder ”absolut katastrof”, välj ut en 8:a, 9:a eller kanske t.o.m. en 10:a-lektion, aktivitet, samtal eller projekt och analysera varför det fungerade så bra. Lämna de mindre lyckade passen åt sidan. Det finns mera att hämta från en analys av det som fungerade bra. Vad bidrog till framgången? Exempel:

  • Förberedelserna
  • Rutinerna
  • Uppgiftens karaktär och upplägg
  • Tidsdisponeringen
  • Materialet
  • Din berättarförmåga
  • Din entusiasm
  • Elevernas initiativ och frågor

Åtgärd

Min analys av veckans bästa pass:

Tänk på en lektion eller aktivitet du ska ha nästa vecka där du är lite osäker på hur det ska gå. Ge ett eller två exempel från det du beskrev ovan som du kan lägga ner lite extra tid på när du ska planera och genomföra ett kommande pass.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg