3. Titta, Titta!

Hej!

Uppgiften denna gång är att ta med dig ett elevarbete till dina kollegor (eller analysera på egen hand om du så vill), som du tycker håller ovanligt hög kvalitet. Det kan vara en bild, ett slöjdprojekt, en uppsats, en labbrapport eller liknande. Bäst är att fysiskt ta med dig exemplet, men om det inte går, ta bilder du kan visa upp.

Just nu behöver du inte tänka på att andra elevarbeten inte höll samma kvalitet. Plocka bara fram det som du anser hålla allra högst kvalitet.

Använd detta som en utgångspunkt för en diskussion om vad vi menar med kvalitet när vi är särskilt nöjda med vad eleverna har åstadkommit.

Åtgärd

Varför tycker du att detta elevarbete höll en hög kvalitet?

Jämför dina kriterier med de bedömningskriterier som styrdokumenten beskriver för kvalitet.

Fundera på hur du (och kollegerna) beskriver kriterier på kvalitet för eleverna. Litar ni till betygsbeskrivningar eller har du en egen metod för att beskriva förväntningarna, nivån och förmågorna som krävs?

Ytterligare en vanlig metod för detta är att rätta uppsatser och prov tillsammans för att få en tydligare bild av vad ni menar med kvalitet.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg