4. Heurika!

Hej!

Ett av kriterierna på en bra lektion är att eleverna ställer bra frågor. Det finns frågor av låg kvalitet: ”Kommer detta på provet?” ”Vad ska jag göra nu?” och ”Blir det här bra?” 

Det finns frågor av hög kvalitet: ”Stämmer det att denna idé är ganska lik det vi gick igenom förra månaden?” ”Var har denna idé sitt ursprung?” ”Varför blev det denna förändring?”

Åtgärd

Uppgiften denna gång är att ge exempel på bra frågor som du har hört eleverna ställa de senaste veckorna, antingen till dig eller till sina kamrater.

Fundera på ett moment som du just har haft eller planerar att gå igenom och ge exempel på frågor du skulle vilja höra.

Vad tror du kan öka sannolikheten för att du får färre lågkvalitetsfrågor och flera högkvalitativa frågor? Vad kan du göra som pedagog?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg