1. Introduktion – Du har ett unikt och viktigt uppdrag

Välkommen till en serie Fortbildningsbrev som riktar sig till Fritidspedagoger. Använd som underlag på interna studiedagar, APT-träffar och andra personalträffar. Syftet är att främja samtal om pedagogik, ledarskap och bemötande. Använd Fortbildningsbreven i den takt som passar er bäst. Fokusera på värderingar och beteenden som främjar er professionalitet. Lycka till!

John

Hej!

Du har ett unikt och viktigt uppdrag. Förutom de traditionella uppgifterna att leda meningsfulla aktiviteter under barnens fritid i skolan, fungerar du som stöd i undervisningen och ibland leder du den själv. Dessutom har du en viktig social funktion eftersom du har en nära relation med många ungdomar som behöver stöd, uppmuntran, tröst och en vuxen de kan finna trygghet i.

Barn som börjar tidigt på förskolan och som sedan går vidare till förskoleklass och lågstadium har mött dussintals vuxna: ordinarie personal, vikarier, arbetslivspraktikanter, studenter, prao-elever och kanske modersmålslärare, specialpedagoger med flera. Det är många människor som kommer och går som barnen förväntas samarbeta med. Hemförhållanden är ibland stabila och trygga – och ibland inte.

Sedan kommer du in i deras liv! Kan de lita på dig? Vet de om du håller när det blåser? Känns det tryggt att ha dig i närheten?

Välkommen till en serie Fortbildningsbrev som beskriver principer och praktiska åtgärder för ditt ledarskap, bemötande och samarbete med barnen, kollegorna och barnens föräldrar.

Fortbildningsbreven för fritidspedagoger ger underlag för utbildning, reflektion, diskussion och handling. 

Åtgärd

Vilka kunskaper och kompetenser behöver du för att bli ännu bättre i din profession?

Vad är du bra på nu och bad behöver du bli bättre på?

Med vänlig hälsning 

© John Steinberg

Referensbok: Uppdrag vikarie (Gothia Kompetens) riktar sig främst till vikarier inom skolan men avsnitten som handlar om uppdraget, ledarskapet och bemötande är i allra högsta grad relevanta för fritidspedagoger, särskilt eftersom man ibland leder lektioner i klassrummet. Johns böcker för kompetensutveckling för pedagoger finns hos Gothia Komptens. Här är två exempel: