1. Nya tider kräver nya fortbildningslösningar

Nya tider kräver nya lösningar och Covid + Teams/Zoom + Distansarbete har sannerligen krävt nya arbetsformer för alla som arbetar inom skolans värld. I en serie inlägg kommer jag att diskutera fortbildningsutmaningar och möjliga lösningar under de nya förutsättningarna. Det ser knappast ut som om de gamla metoderna (studiedagar, konferenser, kurser med internat) kommer att användas i lika stor grad. Vad kommer istället?

Det vet vi delvis redan nu: virtuella föreläsningar, utvecklingssamtal via Teams, bokcirklar och pedagogiska samtal utan en konsult utifrån.

Vad fungerade i det gamla systemet och vad fungerar i det nya systemet? Detta ska vi undersöka. Och som alltid är jag nyfiken på era kommentarer. #ledarskapiklassrummet