2. Vad är vårt största behov?

En av de första frågorna i fortbildningsdjungeln att ta ställning till är – Vad är vårt största behov? Vilka kunskaper behöver vi mer av hos personalen för att öka sannolikheten att kunna bedriva en verksamhet som uppfyller våra högt ställda förväntningar?

Behoven är, minst sagt, omfattande, och det leder till det första felet man ofta gör – att gapa över för mycket. Det råder ett slags projektmani i skolvärlden. När jag lyssnar på rektorer som beskriver alla de projekt som personalen förväntas delta och engagera sig i – och till slut tillämpa i sin vardag – förstår man att effekten blir minimal med denna splittring i 10 –12 olika delar.

Det gör ont att prioritera. Ingen vill välja bort. Vi vill ha allt. Men vad gäller fortbildning (och projekt) som så många gånger i livet, gäller det att välja, fullfölja och vara trogen den teori, metod eller insats man nu har valt. 

Av allt som är viktigt, vad är allra viktigast just nu?  #ledarskapiklassrummet