1. Vad betyder ”kvalitet”?

Hej!

Denna del innehåller brev till pedagoger för att stimulera samtal om kvalitet. Det knyter an till delen om undervisningskvalitet. Fördjupa era samtal om vad ni gör, varför ni gör som ni gör och hur kvalitet kan utvecklas.

Vad kan begreppet kvalitetstid betyda? Vi har alla en uppfattning om det när det gäller att umgås hemma – kvalitetstid med vår partner och kvalitetstid med våra barn. Men vad betyder det i skolan eller på fritids?

Kvalitetstid kan se olika ut:

– Ett samtal med en enskild elev som gör att ni kommer varandra närmare.

– En handledning som gör att en elev plötsligt förstår.

– En dialog med hela klassen där du känner att du har lyft deras tankar.

– En struktur du har satt på ett grupparbete som innebär att alla är aktiva och förstår sina roller i gruppen.

– En reflektionsstund med en grupp som har gjort en redovisning i syfte att främja eftertanke om vad som fungerade och vad som kan bli bättre.

Åtgärd

Vad är din bild av kvalitetstid med dina elever? Hur kan den möjligtvis få bre ut sig?

Fatta ett beslut att ägna mer kvalitetstid åt en elev, en grupp, en uppföljning eller liknande. Gör det under veckan och rapportera vad du har gjort, och hur det gick.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg