10. Skulle du vilja vara med på dina egna lektioner?

Det är ju en intressant fråga! Skulle du själv vilja delta i dina egna lektioner? 

Här finner du en uppcheckningsfråga flera pedagoger bör ställa till sig själva.

  • Skulle jag tycka det vore meningsfullt om jag vore elev på min egen kurs?
  • Skulle jag trivas med min egen undervisningsmetodik?
  • Skulle jag fatta vitsen och se meningen?
  • Skulle jag uppleva det som inbjudande, välkomnande och tilltalande att vara med i mitt klassrum?
  • Skulle sättet jag lär ut passa mitt eget sätt att lära in?
  • Skulle jag förstå vad som förväntas av mig?
  • Skulle jag förstå mina egna instruktioner?
  • Skulle jag trivas med tempot eller tycka att det gick för fort eller för långsamt?
  • Skulle jag förstå innehållet, begreppen och klara eventuella prov?
  • Skulle jag förstå bedömningskriterierna och betygssättningen?

Det är viktigt och intressant att sätta sig in i elevens perspektiv.

Åtgärd

Ämnet för era samtal är givet – diskutera frågorna och vilka konsekvenserna är om du ofta skulle svara nej.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg