9. Hur ambitiösa ska vi vara?

Hej!

Det är inget fel att vara ambitiös. Tvärtom. Det är bra. Men när blir du och din skola/förskola för ambitiös? När gapar man över för mycket?

Jag har lyssnat på flera olika skolchefer och utvecklingschefer på sistone som förklarar sina ambitioner för den närmaste framtiden. Det är glädjelistor som omfamnar i princip alla nya idéer och trender som finns:

IKT

Formativ bedömning

Matematik

Kollegialt lärande

Språkutveckling

        Läslyft

Anknytning till forskning

Nyanlända

        Entreprenörskap

Demokratiutveckling

Genuspedagogik

Det är ingen dålig lista, full av fina ambitioner och i princip omöjlig att uppfylla om tanken är att alla ska arbeta med allting samtidigt här och nu.

Om man verkligen har en ambition att göra ett mattelyft då får man faktiskt ägna all uppmärksamhet åt det. Matematik kan integreras i många ämnen. Matematik kan knytas an till nya IKT- färdigheter och formativ bedömning, men att lyfta matematikresultaten är det som står i centrum: idag, i morgon, nästa termin, nästa år och året därpå. Minst.

Åtgärd

Gör en lista över alla projekt som ni är inblandade i, antingen som förvaltningen eller statsmakten säger att ni ska ägna tid åt eller interna projekt som ni har bestämt er för. Vilket bör vara projekt nr 1?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg