11. Bli en bättre beställare

Jag är en urusel beställare av tjänster. Som upphandlare är jag värdelös. Jag ställer sällan tydliga krav på hantverkare och andra tjänster jag beställer. Helst ska de kunna läsa mina tankar. Jag blir därför ofta besviken när det inte blir som jag har tänkt mig.

Är skolor och förskolor också dåliga beställare och upphandlare? Jag tror det. Snälla, ta tag i upphandlingsfrågan gällande fortbildning. Vad – exakt – är ni ute efter? Vem och på vilket sätt kan ni få den hjälp ni behöver för att sätta igång, genomföra och följa upp? Det är ändå en investering i tid och pengar. 

Sluta hoppas. Ägna tid åt kravbeställande. Tydliggör vad ni får. Klargör förväntat resultat. Kräv samplanering och uppföljning. Och i så fall var beredd att betala för det. Det är en del av investeringen. #ledarskapiklassrummet