11. Leta efter det som fungerar

Hej!

Det är lätt att haka upp sig på allt som inte fungerar. Det är inget fel att analysera problemen. Det är dock mer intressant att analysera när det faktiskt fungerar. Och vad menar du med ”fungerar?” Arbetsro kan se olika ut – det behöver inte vara knäpptyst. Koncentration, fokus och flow har många ansikten. 

Men när du känner att du har gruppen med dig…

– Är det oftare i början, mitten eller slutet av ditt pass?

– Är det när du berättar eller elever redovisar?

– Är det vid smågruppsarbete eller individuellt arbete?

– Är det på morgonen eller eftermiddagen? Före eller efter lunch?

– Är det  när du är där i god tid, har  en god plan och din plan är uppskriven på tavlan?

– Är det när allt material redan är på plats och i ordning?

– Är det vid verbala instruktioner eller när det verbala kompletteras med det skriftliga?

– Är det när du har en positiv attityd och möter gruppen med glädje?

– Är det när du ”tar scenen” och är säker i ditt ledarskap?

– Är det när eleverna känner att uppgiften är meningsfull?

– Är det när spelregler är kända av alla?

– Är det när du har knutit an till några viktiga informella ledare som ofta präglar stämningen?

– Är det när din lektion är variationsrik – eller inte?

– Är det när ni använder teknik, eller inte?

– Är det när eleverna får korta tidsramar med uppgifter som ska klaras av på kort tid, eller när eleverna har större tidsramar och vidare ramar?

– Är det när du håller eleverna fysiskt i samma rum när de ska jobba eller när du sprider ut dem i grupprum och andra lokaler?

– Är det när man håller sig till arbetsblad och arbetsböcker – eller inte?

– Är det när de är aktiva eller förväntas vänta och lyssna?

Varje grupp är unik. Det gäller att vara särskilt observant på just gruppen du har framför dig. Det du helst ska vara observant på är när arbetsro och arbetsglädje infinner sig. Ta vara på det. Bygg på det.

Åtgärd

Analysera gruppen du arbetar mest med ur denna synvinkel  – eller gruppen du har svårast för. Observera och analysera när det fungerar som bäst.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg