10. Vad, hur, när, var och vem?

Hej!

I flera av mina böcker om ledarskap i klassrummet pratar jag om klassrummets spelregler. Varje dataspel, bordsspel och idrottsform har spelregler. Eftersom dessa regler allt som oftast är en förutsättning för att kunna spela, kan de allra, allra flesta spelarna de flesta av reglerna. Om inte, tar man reda på det eller så har man en domare som påminner. 

Med andra ord, barn och ungdomar accepterar spelregler i allra högsta grad. Den pedagog som är tydligare med sina spelregler har lättare att skapa arbetsro. Det är följande test du ska göra när dina elever är i gång med, till exempel, ett grupparbete. Ju flera frågor eleverna kan svara på desto tydligare har du varit med spelsystemet och ju större chans att det kommer att fungera.

– Beskriv vad du har för uppgift. Vad ska du göra?

– Hur lång tid har du på dig? Vet du när vi ska samlas igen? Vet du när det ska vara klart?

– Var ska du vara och hur länge får du vara där?

– Vet du hur det hela ska bedömas och eventuellt betygsättas?

– Vad är ditt uppdrag eller din roll inom gruppen? Beskriv den.

– Kan du beskriva din planering och tidsplan?

– När äger första kontrollstationen rum i projektet eller grupparbetet?

– Vet du var instruktionerna är så att du kan kolla dem vid behov?

– Har du materialet du behöver – eller vet du var ni ska hämta materialet du eller gruppen behöver?

Förutom detta finns vetenskapliga processer, skrivprocesser, läsprocesser, laborationsprocesser, bokrecensionsprocesser och källkritiksprocesser som bör vara kända av eleverna för att allt ska flyta på.

Det är inte ”bara” att organisera ett grupparbete eller projektarbete utan det kräver mycket planering. Detaljerna har betydelse och hur gruppen tränar för att förstå spelreglerna är avgörande för kvalitén. Se spelregler som en checklista för arbetsro och arbetsordning.

Åtgärd

Planera i ännu mer detalj för ett grupp-eller projektarbete och se om det hjälper. Gå runt och testa några av spelregelfrågorna ovan när grupperna är i gång. Fundera på hur dina spelregler och instruktioner kan bli ännu tydligare.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg