9. Skräp i korridorer, oro i gruppen

Hej!

Jag har goda vänner vars arbetsrum ser ut som värsta bombnedslaget. På något märkligt sätt hittar de lätt de papper som de eventuellt letar efter. Själv har jag bra ordning, men kan leta länge efter ett papper eller en datafil jag saknar. Ordning och reda, med andra ord, kan se olika ut.

Men inte i en skola! När jag besöker skolor vet jag rätt mycket om hur skolan fungerar på grund av vilken ordning det är på skolgården, i kapprum, på toaletterna och korridorer, och absolut inne i klassrummet. Är det skräpigt i korridoren är det lite, lite lättare att det blir oordning inne i rummet – och jag menar inte bara utseendemässigt, utan mindre ordning, artighet och arbetsro inom gruppen.

Att det är rent och snyggt i en skola är ett viktigt budskap till elever, föräldrar och personal att detta är en plats vi är måna om och vill ska kännas tryggt, snyggt och varmt. Dessa saker hjälper:

– En hög estetisk standard

– Upplockat i korridorer

– Ombonat och ”levande” i klassrummen

– Det är rent på toaletterna

– Det som går sönder lagas snabbt

– Eventuellt klotter försvinner samma dag

Klassrummen ska vara inbjudande, välkomnande och arrangerade för sitt syfte. Precis  som vuxna behöver snygga arbetsplatser så behöver våra barn och ungdomar det också.

När man går över tröskeln till skolan/förskolan och sedan till ett samlingsrum ska det kännas, ”Här är det fint.” ”Här vill jag vara.”

Åtgärd

Vad kan jag/vi göra för att våra lokaler ska kännas ännu mer inbjudande, välkomnande och trevliga att vistas i?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg